Karjeros koordinavimo centras

Slideshow Image
0

Paslaugos

Karjeros koordinatoriaus paslaugos skirtos:
Mokiniams: ugdymo karjerai užsiėmimai, konsultacijos, informacija apie studijas, profesijas.
Mokytojams: integruotų pamokų organizavimas,konsultacijos
Klasės auklėtojams: integruotos klasės valandėlės,  tikslingos teminės išvykos, karjeros koordinatoriaus dalyvavimas klasės tėvų susirinkimuose.
Mokinių tėvams: konsultacijos.
kordinavimas